Skip to content Skip to footer

Prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

Prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska to wybitna specjalistka w dziedzinie geriatrii, gerontologii i zdrowia publicznego. Jako Kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, prowadzi badania naukowe dotyczące opieki długoterminowej, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej osób starszych.

Jej praca naukowa obejmuje problematykę opieki nad starszymi osobami z wielochorobowością, zagrożonymi upadkami, konsekwencjami zespołu kruchości i sarkopenii, będącymi u schyłku życia. Współpracuje z międzynarodowymi partnerami i uczestniczyła w licznych projektach finansowanych przez różne programy, takie jak BIOMED2, HORIZON 2020 czy HORIZON EUROPE.

W swoim dorobku ma ponad 250 publikacji naukowych, z wysokim współczynnikiem cytowań. Prof. Szczerbińska angażuje młodych badaczy w projekty, dając im możliwość rozwoju naukowego oraz nawiązania współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi w Europie i Ameryce Północnej.

W Klinice Długowieczności, prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc pacjentom w optymalizacji zdrowia w starszym wieku. Dzięki swojemu zaangażowaniu w badania naukowe, jest w stanie wprowadzać najnowocześniejsze metody i praktyki do codziennej pracy z pacjentami, zwiększając jakość ich życia.

Contact Form