Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sekwencjonowanie egzomu i diagnostyka zaburzeń metabolicznych

Dziedziczne zaburzenia metaboliczne to grupa chorób rzadkich, które powodują nieprawidłowości w procesach metabolicznych komórek z powodu wad genetycznych. Badania genetyczne, takie jak sekwencjonowanie egzomu, są kluczowe dla szybkiej i dokładnej diagnozy tych chorób, umożliwiając lepsze prognozowanie i spersonalizowane leczenie.

Diagnostyka zaburzeń metabolicznych w Klinice Długowieczności

W Klinice Długowieczności oferujemy zaawansowane testy DNA do identyfikacji zaburzeń metabolicznych. Nasze badania genetyczne łączą analizę genów z badaniami biochemicznymi, dzięki czemu uzyskujemy więcej informacji potrzebnych do postawienia precyzyjnej diagnozy.

Zakres zaburzeń metabolicznych diagnozowanych przez sekwencjonowanie egzomu

Nasze badania DNA pozwalają na wykrywanie około 200 różnych zaburzeń metabolicznych. Obejmują one szeroki zakres chorób, takich jak wrodzone zaburzenia glikozylacji, zaburzenia metabolizmu aminokwasów i peptydów, czy też zaburzenia metabolizmu lipidów i lipoprotein.

Wykorzystanie biomarkerów i oznaczeń enzymatycznych w diagnostyce

W naszych testach DNA wykorzystujemy biomarkery oraz oznaczenia enzymatyczne dla ponad 20 zaburzeń metabolicznych. Są one bezpośrednio powiązane z genetycznymi wariantami w określonych genach i pomagają w przewidywaniu, diagnozowaniu, monitorowaniu i ocenie nasilenia choroby. Pomiar aktywności enzymów może być również przydatny w monitorowaniu skuteczności leczenia.

Nowoczesne metody diagnostyczne dla szybszej i dokładniejszej diagnozy

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, takich jak sekwencjonowanie egzomu, badania genetyczne i analiza biochemiczna, Klinika Długowieczności może szybciej i dokładniej zidentyfikować zaburzenia metaboliczne. Naszym celem jest przyspieszenie procesu od diagnozy do spersonalizowanego leczenia, aby poprawić jakość życia pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi.

Sekwencjonowanie egzomu i diagnostyka zaburzeń metabolicznych – przyszłość medycyny

W miarę jak rośnie nasza wiedza na temat genetyki i zaburzeń metabolicznych, możliwości diagnostyczne również się rozwijają. Sekwencjonowanie egzomu i badania genetyczne są kluczowe dla przyszłości medycyny, pozwalając na coraz dokładniejsze i szybsze diagnozowanie chorób rzadkich, takich jak zaburzenia metaboliczne.

Klinika Długowieczności dąży do bycia na czele tych nowoczesnych metod diagnostycznych, inwestując w najnowsze technologie i badania, aby zapewnić naszym pacjentom najlepsze możliwe wyniki. Dzięki temu możemy kontynuować przyspieszanie procesu diagnozy i leczenia oraz pomagać pacjentom z zaburzeniami metabolicznymi żyć dłuższe, zdrowsze życie.