Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psychoterapia

W naszej Klinice Długowieczności w Krakowie troszczymy się zarówno o ciało, jak i psychikę naszych Pacjentów. Patrzymy na człowieka holistycznie. Wiemy, że ciało i umysł są wzajemnie połączone i oddziałują na siebie – ta świadomość wytycza kierunek naszej pracy psychoterapeutycznej i coachingowej. Rozumiemy, że każda trwała zmiana dokonuje się we wnętrzu człowieka, a świat zewnętrzny odbija jedynie stan naszego umysłu oraz przekonań na temat siebie i otoczenia

OBSZARY, W KTÓRYCH WSPIERAMY NASZYCH PACJENTÓW

 • wsparcie psychologiczne w trakcie procesu zdrowienia
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania: otyłość, anoreksja, bulimia u dzieci i dorosłych – wsparcie w zmianie nawyków żywieniowych
   – pomoc w odbudowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
 • towarzyszenie w zmianie nawyków i odnajdywaniu wewnętrznej motywacji
 • terapia uzależnień
 • diagnostyka przyczyn spadku nastroju oraz leczenie depresji
 • badanie rytmów dobowych i leczenie zaburzeń snu
 • zwiększenie odporności na stres i umiejętne zarządzanie emocjami
 • doświadczanie większego spełnienia i radości w życiu
 • nauka technik relaksacyjnych i oddechowych w celu redukcji stresu