Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Odkryj swój biologiczny wiek i popraw jakość życia dzięki testowi w Klinice Długowieczności

Biologiczny wiek: klucz do zdrowszego i dłuższego życia

W Klinice Długowieczności oferujemy test biologicznego wieku, który pozwala oszacować, jak stary jesteś biologicznie w porównaniu do swojego wieku chronologicznego. Biologiczny wiek wskazuje na aktualny stan zdrowia, ma istotną wartość prognostyczną i jest wykorzystywany do oceny korzystnych działań na zdrowie i długowieczność. Biologiczny wiek i tempo starzenia się są obliczane na podstawie wyników prostego badania krwi.

Dlaczego warto sprawdzić swój biologiczny wiek?

Starzenie się jest jednym z kluczowych czynników ryzyka większości przewlekłych chorób. Badania wykazują, że biologiczny wiek i tempo starzenia są lepszymi predyktorami ryzyka choroby niż wiek chronologiczny. Dlatego pomiar biologicznego wieku jest uważany za niezwykle istotny, ponieważ otwiera nowe możliwości w dziedzinach prewencji i opieki.

Kluczowe korzyści z poznania swojego biologicznego wieku:

  • Przedłużenie okresu zdrowego życia (healthspan)
  • Przedłużenie długości życia
  • Zmniejszenie lat życia z chorobami przewlekłymi
  • Indywidualna profilaktyka chorób
  • Poprawa jakości życia
  • Klinika Długowieczności

Jak sprawdzić swój biologiczny wiek?

Aby sprawdzić swój biologiczny wiek, wystarczy umówić się na badanie w Klinice Długowieczności. Nasz test jest prosty i bezbolesny. Po analizie wyników, nasi specjaliści dostarczą Ci szczegółowe informacje na temat Twojego biologicznego wieku oraz zalecenia dotyczące działań, które można podjąć, aby poprawić zdrowie i długowieczność.