Skip to content Skip to footer

rehabilitacja, neurologia, choroby wewnętrzne

Dr Krzysztof Krupka

Specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Od 30 lat zajmuje się medycyną funkcjonalną i zintegrowaną. Kierownik oddziału rehabilitacji szpitalu w Krakowie. Nauczyciel akademicki – wykładowca fizjologii, neurofizjologii i biochemii medycznej.

Jego praca naukowa obejmuje poszukiwanie i analizowanie zintegrowanych algorytmów [wzorów] chorób i zachowań w sferze fizycznej emocjonalnej i mentalnej.

Jest autorem kilku patentów oraz pomysłodawą metody diagnostycznej termografii dynamicznej STRD i terapeutycznej neuropsychosomatyki.

Autor kilkudziesięciu książek, skryptów, rozdziałów, prac naukowych oraz promotor prac magisterskich i licencjackich.

Contact Form