Skip to content Skip to footer

specjalista chemii analitycznej i chemii instrumentalnej

Dr hab. Ewa Kłodzińska

Dr hab. EWA KŁODZIŃSKA, prof. WZIiZ : specjalista chemii analitycznej i chemii instrumentalnej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 2007 a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w 2016 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie opracowania pt.: „Nowe rozwiązania metodyczne w elektroforezie kapilarnej dla potrzeb diagnostyki medycznej patogenów”. Jest opiekunem naukowym i promotorem wielu prac magisterskich oraz doktorskich z zakresu technik separacyjnych, preparatyki nowych materiałów oraz oznaczania substancji biologicznie aktywnych do celów diagnostyki medycznej. Pracując przez ponad 20 lat na wydziale chemii UMK w Toruniu oraz jako Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Analiz Instrumentalnych Instytutu Sportu-Państwowego Instytut Badawczego prowadziła badania w zakresie analizy próbek biologicznych, analityki surowców, żywności oraz suplementów diety i odżywek,, jak również selektywnych metod przygotowania próbek do analizy. Zagadnienia te związane były/są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: analityka chemiczna, mikrobiologia, fizykochemia powierzchni, metabolomika i proteomika. Dodatkowo, dr hab. Ewa Kłodzińska pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu badań chemicznych i kryminalistycznych przy SO w Warszawie i jest Ambasadorem Fundacji World Healthy and Living Foundation (WHLF).

Dorobek naukowy:

https://orcid.org/0000-0002-9931-5808

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Klodzinska

W klinice długowieczności dr hab. Ewa Kłodzińska jest odpowiedzialna za nowoczesną pracownię zaburzeń odżywiania komórkowego, poznaniem ich funkcji w chorobach cywilizacyjnych wraz z uwzględnieniem długości telomerów i aktywności komórek macierzystych jak również za rozwój prac badawczo rozwojowych.

Contact Form